Onsdagen den 19 september 2012

Kommunalråd i Götene friad från misstanke

Justitiekanslern beslutade i veckan att lägga ner förundersökningen gällande brott mot efterforskningsförbudet mot Götenes kommunalråd Kenth Selmosson (S).

Selmosson är därmed friad från misstanke och ärendet avslutat då det inte framkommit något som skulle tyda på brott mot efterforskningsförbudet.