Måndagen den 17 september 2012

Polisen hårdbevakar E20 kommande veckor

En större trafikinsats kommer att äga rum på E20 under vecka 38-40. Det är ett samarbete mellan Trafikpolisen Västra Götaland, Trafikverket och NTF. Syftet är att få ner hastigheten och den aggressiva körningen på vägen.

Trafikpolisens insatser kommer att koncentreras på sträckan Hova till Alingsås. Det bli hastighetsövervakning i form av laserkontroller, civila radiobilar och automatisk hastighetsövervakning.

Kontroll av tung trafik kommer också att genomföras på E20 under samma period.