Måndagen den 17 september 2012

Antalet olyckor har minskat 30 procent efter mopedkörkort

Den 1 oktober 2009 infördes krav på körkort för moped i Sverige. Antalet olyckor med personskador har sedan dess minskat med 30 procent. Det visar ny skadestatistik från försäkringsbolaget If.

Moped är det mest olycksdrabbade fordonet för ungdomar. Den 1 oktober 2009 infördes ett krav på körkort för moped klass 1, även kallad EU-moped. Nästan alla mopeder som köps idag är av klass 1.

Ny skadestatistik från If visar att kravet på körkort har haft effekt. Antalet olyckor med personskador har minskat med 30 procent mellan 2009 och 2011.

- Kravet på körkort har haft en återhållande effekt. Man kör klokare och troligtvis är det fler som förstår farorna och inser vilket ansvar man har ute i trafiken. Det är också en högre andel kvinnor som kör moped idag, säger Jan Olvenmo, mopedexpert vid If.

Antalet mopeder i trafik minskade med 13,5 procent mellan 2009 och 2011. Färre mopeder ute på vägarna påverkar givetvis antalet olyckor, men kan bara delvis förklara minskningen. Det totala antalet olyckor, inklusive de där bara fordonet skadas, har minskat med 25 procent mellan 2009 och 2011 enligt Ifs statistik.

STRADA-registret, som samlar statistik från akutsjukhusen i Sverige på uppdrag av Transportstyrelsen och Trafikverket, visar att totalt 1 323 mopedister uppsökte sjukhus under 2010, jämfört med 2 004 personer under 2009. Det innebär en minskning med 34 procent. Nedgången var med andra ord mycket kraftig 2010, omedelbart efter införandet, då körkortet var nytt och många mopedister inte hunnit skaffa det utan istället lät mopeden stå. STRADA-statistik för 2011 saknas.

- Nu, ett par år senare har körkortet blivit etablerat bland mopedister och den verkliga effekten av körkortet kan utläsas. Nu kan vi bekräfta att det faktiskt har skett en tydlig minskning av antalet olyckor, vilket räddat många ungdomar från att få men för livet. Låt oss hoppas att utvecklingen fortsätter lika positivt, säger Jan Olvenmo.

117 000 EU-mopeder fanns i trafik år 2011, enligt Trafikverket.

Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If