Söndagen den 16 september 2012

Regeringens nej till gårdsförsäljning drabbar landsbygden

Regeringen har idag meddelat att man säger nej till gårdsförsäljning. Beskedet från regeringen drabbar inte bara en växande näring, utan också landsbygden som går miste om ett stort antal arbetstillfällen.

Bryggerinäringen är den näring som växer snabbast i Sverige idag. Antal bryggerier har exploderat i antal, idag finns det mer än 60 bryggerier, och bara de senaste tre åren har antalet dubblerats. Sverige är på väg att bli det nya Öllandet. En utveckling som går hand i hand med regeringens vision om Matlandet Sverige.

Att i det läget säga nej till att lägga fram det förslag om gårdsförsäljning som presenterades för mer än två år sen är ett slag i ansiktet inte bara på den svenska bryggerinäringen utan också på den egna visionen.

Av alla de bryggerier som vuxit upp de senaste åren finns den övervägande majoriteten på landsbygden där den skapar nya arbetstillfällen. Vi pratar inte enbart om bryggmästare och tekniker utan också om de arbeten som skapas när turister vill besöka de lokala bryggerierna. Om mat och öl tillsammans.

Idag arbetar mer än 4000 personer i den svenska bryggerinäringen. På varje bryggerianställd skapas det enligt Ernst&Young 15 anställda i hotell- turist- och restaurangvärlden. Sverige hade med gårdsförsäljningsförslaget möjligheten att skapa mängder med nya jobb.

Regeringens beslut drabbar inte bara bryggerinäringen utan också vingårdar och spritproducenter, som inte ges samma möjlighet att bygga en framtid som övriga europeiska producenter. Det är trist.

Pressmeddelande från: Sveriges Bryggerier