Lördagen den 15 september 2012

Debattartikel: I Scouterna får alla vara med

Den 21 september firar Scouterna Fredsdagen genom att bära scoutdräkten i vardagen och visa vilka värderingar vi står för. Det har vi gjort i decennier, men det känns särskilt viktigt i år efter en tid då vi haft anledning att pröva och stå upp för våra åsikter. På Fredsdagen vill vi därför understryka att alla får vara med i Scouterna, oavsett kön, etnicitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning.

I somras tog vi del av det amerikanska pojkscoutförbundet Boy Scouts of Americas beslut om att behålla sin gamla medlemspolicy, den innebär att de fortsätter att stänga ute öppet homosexuella ur rörelsen. Scouterna är en freds- och demokratirörelse som alla får vara med i. Det är en självklarhet för Scouterna i Sverige och borde vara det även i resten av scoutvärlden. Alla som delar Scouternas värderingar får vara med i Scouterna, vi har ingen avbytarbänk. Därför har vi gjort det tydligt inom vår rörelse och talat öppet om allas lika värde och rätt att vara delaktiga.

Scouterna är en partipolitiskt obunden organisation, men vi tar ställning i frågor som är viktiga för barn och unga och vi anser att frågan om mångfald och ett integrerat samhälle berör oss alla i hela civilsamhället. Vi vill därför bjuda in andra lokala organisationer, aktörer och myndigheter till fler samarbeten. I höst inleder vi ett rättighetsprojektet med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Det heter Värsta fördomen och kommer göras i samarbete med Röda Korsets ungdomsförbund, Ungdom mot Rasism och Stiftelsen Expo. Det handlar om ett lokalt mångfaldsarbete, men genom Scouternas världsomspännande nätverk får även det arbete vi gör lokalt en internationell klangbotten. Det vi gör i Sverige har vi möjlighet att sprida över hela världen, precis som vi dagligen inspireras av världens fyrtio miljoner scouter har vi möjlighet att lära av varandra och genom partnerskap sprida våra idéer om demokrati, fred och mänskliga rättigheter.

I Sverige är vi 70 000 scouter, men vi har ett internationellt nätverk som sträcker sig till snart sagt alla världens länder. I en så stor rörelse är vi givetvis inte alltid överens, men vi har en unik möjlighet att nå ut till våra vänner på andra sidan jordklotet och prata om idéer och värderingar. Vi gör det varje dag med vårt engagemang i de internationella scoutorganisationerna, i fredsprojektet Amahoro-Amani i Stora sjöområdet i Afrika. Vi gör det genom vårt hbtq-nätverk som driver hbtq-frågor inom rörelsen sedan ett drygt decennium tillbaka och vi gör det genom att berätta om våra blandade grupper där tjejer och killar får vara med på samma villkor.

Under världsscoutjamboreen som Scouterna i Sverige stod värd för sommaren 2011, samlades 40 000 unga scouter från över 150 länder. Lägret möjliggjorde möten mellan olika kulturer, religioner och världsåskådningar. Genom att samarbeta och föra dialog tror vi scouter att vi kan hitta en väg till fred, demokrati och mångfald. Vi påverkar varje dag, men säger det extra högt och tydligt idag under fredsdagen: Alla får vara med i Scouterna, oavsett kön, etnicitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning.

Helene Gestrin, ordförande Svenska Scoutrådet
Maria Graner, generalsekreterare Svenska Scoutrådet