Lördagen den 15 september 2012

Gotene News - Positiva nyheter från Götene Kommun

En gång i månaden samlar Rogher Selmosson, kommundirektör i Götene kommun, in positiva nyheter som hänt i den kommunala verksamheten.

1. Lyckat internat för Förnäng/Västerby

Under två dagar inför läsårsstarten samlades all personal på enheten Fornängsskolan/Västerbyskolan på Löftadalens folkhögskola i Åsa. Internatet varade i två dagar och syftet med arbetet var att skapa förutsättningar för att utveckla ett fortsatt gott samarbete mellan skolorna, nu i perspektivet att de båda skolorna utgör en enhet. Under olika arbetsformer lyftes olika aspekter av verksamheten. Det handlade om planering av undervisningen, rutiner i arbetet med elevernas måluppfyllelse, Likabehandlingsarbetet samt värdegrundsfrågor. Löftadalens folkhögskola i Åsa ligger precis vid havet och både lokaler, omgivningar och väder gav bästa möjliga förutsättningar för spännande samtal kring gemensamma frågeställningar.

2. Källby Gård på spiken

Tisdagen den 28/8 besökte eleverna i åk 4-6, Källby Gård Spiken. Besöket var en uppstart på det EU-projekt som Källby Gård har tillsammans med Hushållningssällskapet. Under EU-projektet kommer eleverna serveras färsk fisk från Vänern och de kommer även lära sig mer om fiskarter, fiske och miljön i Vänern. Personal från Vänermuséet fanns också på plats och delgav eleverna exempel på Vänerns olika fiskarter lever och ser ut. Eleverna fick också lära sig mer om de fiskeredskap som man använde förr i tiden samt även träffa en yrkesfiskare som berättade om sitt arbete. Under dagen visades också vad man gör med fisken som fångas och vilken mat som kommer serveras i skolan. Till lunch serverades gös i foliepaket tillsammans med potatis, morötter och smörsås. Den 31 aug besökte även 1-3 Spiken.

3. Sjuksköterskor får bra betyg av studenter

Sjuksköterskeorganisationen i vår kommun gör ett kanonjobb med våra studenter från Högskolan i Skövde. Vi får nästan topp betyg av nästan alla studenter i utvärderingen!
Denna kommentar fick vi från vår huvudhandledare Jeanette Andersson:
Sträck på er för den ser jättebra ut i Götene!! Ni har varit väldigt bra på att lämna utvärderingarna till studenterna också.

4. Paradorkestern har nyrekryterat

Henrik Marmén , som är Malmöoperans orkesterchef , berömmer Vår musikskolas stora nyrekrytering i Paradorkestern. Han gör det via Facebok och skriver:
"Om det hade varit i Malmö så skulle det proportionellt sett ha varit 250 nya orkestermedlemmar, vilket inte finns på kartan. Bra jobbat, Götene!"
GRATTIS och bra jobbat, säger vi också. Vilket resultat… tio nya medlemmar i Paradorkestern: fyra tvärflöjtister, fyra trumpetare, en altsaxofonist och en trummis.

5. Vänortsbesök i Pasvalys.

Götene Kommuns enda vänort Pasvalys fick besök av representanter från kommunen i slutet av augusti. Besök gjordes på skolor, parker, fritidsanläggningar, äldreboende och sjukhus.

6. Hembesök 75-åringar

Årets hembesök till 75-åringar (personer f 1937) har genomförts. Av 112 personer har 47 tackat ja till besök. Många synpunkter förs fram, bland annat gällande service av olika slag. Förutom att information lämnas om insatser för äldre så förmedlas också kontakter till annan hjälp. Av de tillfrågade är 100 % mycket nöjda/ganska nöjda med sin tillvaro som den är.

7. Ökat lån på biblioteket

Aktivt profileringsarbete på biblioteket har resulterat i ökat antal utlån. Trenden är annars att bibliotekslånen minskar i Sverige.

8. Telefonisamarbete Götene-Lidköping-Skara

Telefonisamarbetet med Lidköping och Skara har nu startat på riktigt i och med att vi har samma system i växeln och kan därmed också svara för varandra.

9. Hällekis nya äldreboende Backlyckan invigd.

Berndt Jansson, känd Hällekisprofil och tidigare politiker, klippte bandet den 14 sept till nya äldreboendet i Hällekis. Det har nu namnet Backlyckan.

10. Seniordag i Parken

Det var full aktivitet den 12 sept i Parken på Seniordagen. Ann-Marie Widegren kunde trots bruten fot inviga dagen. Många utställare fanns på plats från kommunen, företag och olika organisationer. ket nöjda/ganska nöjda med sin tillvaro som den är.s och delgav eleverna exempel på Vänerns olika fiskarter lever och ser ut. Eleverna fick också lära sig mer om de fiskeredskap som man använde förr i tiden samt även träffa en yrkesfiskare som berättade om sitt arbete. Under dagen visades också vad man gör med fisken som fångas och vilken mat som kommer serveras i skolan. Till lunch serverades gös i foliepaket tillsammans med potatis, morötter och smörsås. Den 31 aug besökte även 1-3 Spiken.

Ansvarig utgivare: Rogher Selmosson