Onsdagen den 12 september 2012

Gemensam uppvaktning om E20

Nu tar Västra Götalandsregionen, tillsammans med länets kommuner och Västsvenska Handelskammaren, nya steg i kampen för en förbättring av E20.
På torsdag träffar de på nytt infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd för att försöka skynda på processen.

Det var senast i april som intressenterna träffade infrastrukturministern i samband med ett möte med Trafikverket i Skara. De lovade då att återkomma till henne med konkreta förslag till förbättringar inför den kommande nationella infrastrukturplanen.
Och nu på torsdag är det alltså dags för en uppvaktning i Stockholm.

Tydligt budskap

Budskapet till infrastrukturministern är glasklart. Så här skriver intressenterna i ett öppet brev till ministern ” Dagens E20 genom Västra Götaland har stora brister genom en varierande och bitvis låg standard med många svåra olyckor som följd. Sedan 2005 har 28 människor omkommit och 72 har skadats svårt, enbart på de fem sträckor som inte är mötesseparerade. Det innebär enligt trafikverket att E20 tillhör de allra mest olycksdrabbade vägavsnitten i Sverige”.
När representanterna träffar infrastrukturministern kommer de också att föreslå ett antal åtgärder. Till exempel att bygga bort fler plankorsningar, skapa fler parallellvägar, öka andelen omkörningsbar vägsträcka eller bygga fyrfältsväg.
”Vi är också beredda att pröva förutsättningarna för tidigareläggning av särskilt angelägna utbyggnader. Om vi framgångsrikt kan samverka med staten om detta kan företagare, pendlare, yrkeschaufförer med flera känna tillförsikt om att hela E20 genom Västra Götaland inom en något så när överblickbar tid blir en säker väg med en tydligt förbättrad framkomlighet”, skriver de i brevet.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen