Onsdagen den 12 september 2012

Nu byggs nya färjelägen i Gränna och på Visingsö

Allt är klart för att sätta spaden i jorden för de nya färjelägena! Upphandling av byggare och tillstånd för vattenverksamhet är klart. Byggena behövs för att ta emot den stora färjan, som byggs parallellt och ska börja trafikera leden under 2014.

Bygget omfattar nya färjelägen i Gränna och på Visingsö. Fördjupningar kommer att utföras i båda hamnar. I Gränna ska en del av den södra vågbrytaren rivas och en ny anläggas på den norra sidan. På Visingsö ska mittpiren modifieras för att passa den nya färjan.

Biljettkontoret i Gränna rivs och kommer under byggtiden att ersättas med en temporär byggnad. Även terminalområdet i Gränna ska byggas om. Det blir bättre belysning och ny markbeläggning.

Det är Peab Sverige AB som har fått bygguppdraget.

– Det nya färjeläget ingår i den modernisering av färjetrafiken som Trafikverket genomför, säger Färjerederiets projektledare Lena Utbult.

När det nya färjeläget är byggt och det nya fartyget är på plats får Visingsötrafiken en stor kapacitetshöjning. Den nya färjan har plats för 34 bilar och 397 resande. Fartyget blir 60 meter långt och har en maxhastighet på 13 knop.

Trafikverket Färjerederiet är Sveriges största rederi. Årligen genomförs 21 miljoner personresor och 11 miljoner fordonstransporter. Färjeleden Gränna-Visingsö trafikeras med Jönköpings kommun som trafikhuvudman.

Pressmeddelande från: Trafikverket