Tisdagen den 11 september 2012

Förslag till ny radio- och tv-avgift

Public service-kommittén lämnade idag ett förslag till regeringen om en ny radio- och tv-avgift som är kopplad till individ istället för till hushåll.

Nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en individuell avgift som beräknas utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst för alla personer över 18 år. Avgiftsskolket försvinner och ensamhushåll och ensamstående med barn får som regel en lägre avgift än hushåll med två eller flera vuxna.