Måndagen den 10 september 2012

Kommentar till bygdevandringen i Hällekis - INSÄNDARE

I söndagens reportage om bygdevandringen har en del händelser blivit rejält hopblandade, en del tar jag inte upp, men det här med Öbergs båt ställer jag mig tvivlande till med tanke på de utrymmen som fanns i båten. Efter krigsslutet fungerade båten mycket väl och såldes någon gång i slutet av 1940 talet till en köpare i Lidköping.

Vid stoppet vid det tidigare Taborkapellet talas det om att Polismannen Gunnar Engerby var medlem i nämnda församling, detta kunde jag inte förstå, jag kände Engerby mycket väl och han hade nog aldrig satt sin fot i detta kapell.

Vid stoppet utan för filialen, är det noterat att det var Konsums filial, detta är helt felaktigt, filialen startades av Köpman Birger Bengtsson, undertecknade arbetade där från första dagen den öppnade som mjölkförsäljare, så det var icke otillåten öl som såldes utan mjölk, någon ölförsäljning förekom aldrig, sådana risker tar inte en köpman och hur det här med rallare kommer in förstår jag inte, det skiljer ju många årtionden mellan järnvägsbygget och filialens tillkomst och hur Anders Lindblom kund bli inblandad är en gåta, han övertog affärerna många år senare.

Det där med rallare och affärer, kan möjligtvis vara den allra första konsumbutiken och dess föreståndare, ty han och Engerby var nog goda vänner, men inte heller här tror jag på någon olaglig hantering av dryckesvaror, men vill man göra en historia av nämnda händelser står det ju var och en fritt att fabulera, men i tidningar och på nätet bör ju en bygdevandring återges utan felaktiga påhittade historier.

Jag deltog i halva bygdevandringen, men pga. ohälsa fick jag till min besvikelse avbryta, annars hade jag kunnat berätta om när gamla sågverket brann ner till grunden, samt att det över filialen fanns ett skrädderi, där den förste skräddaren hette Söderberg och hans efterträdare Jönsson.

Helge Sjöö