Söndagen den 9 september 2012

Geologivandring lockade till Råbäck

På Kulturarvsdagen i söndags var det öppet hus på Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och många hundra sökte sig ned till de gamla verkstäderna. Som vanligt visade medlemmar i Stenhuggeriets Vänner hur Kinnekulles kalksten kan bearbetas genom hyvling, sågning, svarvning och huggning. Även vikingasskeppet Sigrid Storråda fanns på plats och gjorde korta turer ut på Kinneviken med hugade besökare. Nytt för i år var ett par geologiska vandringar från hamnen upp till Råbäcks kalkbruk och så många som 120 personer följde guiden Bo Magnusson längs banvallen in bland kalkugnar och rödfyrstippar. Magnusson är till vardags universitetslektor vid DaCapo i Mariestad och vet dessutom mycket om Kinnekulles geologi.- Det var kul att så många ville följa med på vandringarna upp till kalkbruket, säger Eric Julihn, ordförande i Stenhuggeriets Vänner. Kalkbränningen lades ned 1958 och träd och sly har sedan dess nästan helt återerövrat bruksområdet. Nu finns dock tankar på att röja undan en del av grönskan så att kalkbruket blir lättare att besöka och vi på stenhuggeriet vill gärna stödja dessa planer.

Text: Eric Julihn