Torsdagen den 6 september 2012

Ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden visar: I Götene får du vänta 20,0 minuter på ambulansen

Hela 20,0 minuter till ambulansen kommer - det är medianväntetiden för ambulansen i Götene. Det finns stora skillnader i väntetid mellan kommunerna i landet - från 7,4 minuter i Tranås till 30,3 minuter i Bjurholm. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Snabba insatser är den viktigaste överlevnadsfaktorn för de 10 000 svenskar som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp.

- För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med varje minut som går. Att ambulansen snabbt är på plats kan vara avgörande, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hur lång tid man får vänta på ambulansen skiljer sig betydligt över landet. Kortast mediantid* har Tranås med 7,4 minuter. I Bjurholm är väntetiden mer än fyra gånger så lång, 30,3 minuter, från att ett larm med högsta prioritet når larmcentralen till att ambulansen är på plats. I Götene kommun är väntetiden 20,0 minuter. Det visar en ny sammanställning som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag, baserad på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting och SOS Alarm.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Den som drabbas blir medvetslös och slutar att andas. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp - av dem överlever bara 500.

Forskning visar att orsaken att så få överlever framför allt beror på långa insatstider. Däremot är trenden positiv i dag när det gäller överlevnad vid hjärtstopp, vilket sammanfaller med att fler ingriper innan ambulansen kommer till platsen.

- Med kortare väntetid på ambulans skulle ännu fler liv kunna räddas. Det behövs också mer forskning kring orsakerna bakom plötsligt hjärtstopp. Forskarna behöver ta reda på varför vissa drabbas, säger Staffan Josephson.

Hjärt-Lungfonden räknar med att mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning kan öka antalet räddade liv från 500 till 1 200 liv om året. Under september samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning om plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare.

*Mediantid är den tid som ligger i mitten av ett spann, så att det finns lika många tal som är kortare än tiden som längre.

Pressmeddelande från: Hjärt-Lungfonden