Söndagen den 2 september 2012

Klart för vindkraftverk i Hällekis

Sedan många år tillbaka har Agrivind AB försökt att bygga ett vindkraftverk i Hällekis men stött på patrull från vissa av ortsbefolkningen och ärendet har under åren vandrat genom olika instanser.

Bygglov från kommunen har beviljats sen tidigare och nu har även mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt gett sitt klartecken, därmed verkar alla hinder för en byggnation vara avklarade.

Vindkraftverket är planerat att byggas på industriområdet norr om Cementas gamla anläggningar.