Söndagen den 29 juli 2012

Idag firade Militärflyget 100 år på Axevalla hed

I år är det 100 år sedan Axevalla hed började användas som militärflygplats, det var då arméflyget startade med att Monoplanet M1 och Biplanet B1 för att delta i Västgötamanövern 1912. Idag firades detta jubileum på heden med invigningstal av Överste Magnus Westerlund, chef för Försvarsmaktens helikopterflottilj.Det bjöds även på flyguppvisning av monoplanet Bleriot XI med Mikael Carlsson som pilot samt ett uppvisningsprogram av två sycken JAS 39 Gripen från Ronneby. Även ett fpl 51 Super Cub visade upp sina färdigheter i luften. Det fanns även möjlighet för de mångtaliga åskådarna att titta närmare på de uppställda planen och samspråka med piloterna.I juni 1912 sätts Arméns första flygförband upp vid Axvall i Västergötland och får det officiella namnet Kungl. Fälttelegrafkårens flygskola. Hit levereras de beställda Nieuport IV G (monoplanet M 1) och Breguet C.U-1 (biplanet B 1) från Frankrike och monteras 4-9 juli varefter flygprov äger rum. Dessa var arméns första flygplan som skulle utprovas som spaningsflygplan för att komplettera kavalleriets spaningsfunktion.Arméns första flygförband bestod av tre officerare, Henrik Hamilton(chef), Gösta von Porat och Allan Jungner samt en underofficer, Eugen Andersson och ett manskap om 8 man.Det var mest M-1 som kom upp i luften, B-1 störtade redan efter andra flygförsöket och befann sig sedan mest på marken under ständigt reparationsarbete.

Den intressanta historien om flygets stapplande start har också resulterat i en ny bok (Det svenska militärflygets debut – Axvall och Redberga 1912). Boken presenterades och signerades under jubileet av författaren, Börje Räftegård.