Torsdagen den 21 juni 2012

Park anläggs bakom Hällesäter

Bakom det nya äldreboendet på Hällesäter i Hällekis håller man nu som bäst på att anlägga en liten parkanläggning.

Några slingrande gångstigar har redan kommit på plats och en del träd planterats. Enligt uppgift kommer stigarna, som troligen kommer att asfalteras, att gå ända upp till dammen. Även området kring den gamla röda stugan vid dammen skall snyggas till.

I september är det tänkt att det skall vara invigning.