Torsdagen den 14 juni 2012

Skeletten berättar - ny utställning på Västergötlands museum

De fysiska kvarlevorna av de människor som levde under forntiden ger oss värdefulla nycklar till förståelse om livet - både i historisk tid och nutid.

Kulturhistorisk forskning strävar efter att öka vår kunskap om äldre tider. Vi vill förstå hur livet kunde vara under forntid och medeltid. Här finns det ingen bättre källa än de fysiska kvarlevorna av de människor som levde då, alltså de skelett som hittas i gravar från olika tider. Samtidigt finns en undran varför museerna spar på gamla skelett från arkeologiska utgrävningar.

Med utställningen Skeletten berättar vill vi visa hur mycket vi kan lära oss av dessa skelett, om livet förr och faktiskt även om oss själva, vi som lever idag.

Utställningen pågår mellan den 16 juni och den 31 december 2012 på Västergötlands museum.

Pressmeddelande från: Västergötlands museum