Torsdagen den 14 juni 2012

Natturerna Skövde-Falköping återupptas

Natturerna mellan Skövde och Falköping som dragits in på grund av fylla och bråk på tågen kommer snart att gå som vanligt igen. Västtrafik har tillsammans med polisen, kommunerna, SJ och Jernhusen tagit fram en lösning som innebär att ordningsvakter finns på perrongen under biljettviseringen som sker utanför tågen. Det blir också enklare att betala för sin resa genom att en biljettbil kommer att finnas på plats.

Det var i början av april som Västtrafik beslutade att dra in natturen kl 02.12 mellan Skövde och Falköping. Orsaken var att turerna på fredag och lördag natt ofta var stökiga med många berusade ungdomar och att arbetssituationen till slut blev ohållbar för Västtrafiks personal.

– Personalens arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi kan inte köra turer när vår personal ombord känner rädsla för att gå till jobbet, säger Jarl Samuelsson, avdelningschef tågtrafik på Västtrafik.

Ambitionen är att natturen från Skövde ska komma i gång igen under juli månad. Då kommer ordningsvakter finnas på perrongen i Skövde för att hålla ordning när biljetterna kontrolleras före påstigning på tåget. För att ytterligare förenkla betalningen kommer en biljettbil stå på plats, dessutom finns planer på att införa en sms-biljett på sträckan Skövde-Falköping.

– Vi hoppas att det här nya arbetssättet ska lösa problemen. Alla som varit ute och roat sig i Skövde är naturligtvis välkomna att resa med oss. Men man måste betala för sin biljett och kunna sköta sig på tåget, säger Jarl Samuelsson.

Västtrafik kommer att gå ut med ny information så snart ett startdatum för turen är klart. Till hösten fortsätter Västtrafik samarbetet med polisen, Skövde kommun och Jernhusen för att ta ett helhetsgrepp för att förbättra tryggheten kring Resecentrum i Skövde.

Pressmeddelande från: Västtrafik