Torsdagen den 14 juni 2012

Salamandrar på Kinnekulle under luppen

Götene kommun och Naturskyddsföreningen i Lidköping har fått ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) beviljat av Länsstyrelsen. I projektet ska salamandrar kring Österplana hed och vall på Kinnekulle undersökas. Man har tidigare observerat att vissa salamandrar har blivit "angripna" av små sötvattensmusslor som är ca en halv centimeter stora. Musslorna sätter sig ofta fast på fötterna och man vet inte varför eller hur stor omfattningen är.

Under två år kommer Naturskyddsföreningen och kommunen titta på salamandrar och försöka artbestämma musslorna. "Vi vill se hur vanligt det är med musselangreppen samt i vilka område det förekommer." säger Kent Boström, Naturskyddsföreningen i Lidköping som kontaktat kommunen med iden om projektet.

Ett första steg är att söka tillstånd via Länsstyrelsen för att få fånga och artbestämma salamandrar och musslor. "Det är normalt inte tillåtet att håva eller plocka upp vattensalamandrar och vi kommer dessutom utföra arbetet inom ett naturreservat." säger Karolina Ringdahl, kommunekolog Götene kommun.

En del av projektet är att göra informationsskyltar om salamandrar. Salamandrarna är liksom alla andra groddjur fridlysta och hotas av utrotning då deras livsmiljöer förändras och arterna lätt påverkas av olika sjukdomar som bland annat sprids av människor.


Pressmeddelande från: Götene Kommun