Onsdagen den 13 juni 2012

Skaraborg tar ansvar i Afghanistan

Den senaste Afghanistanstyrkan som utgick från Livregementets husarer K3, har nyligen medaljerats på Fästningen i Karlsborg. Styrkan är nyss hemkommen efter att ha lett och tagit ansvar för den pågående insatsen i Afghanistan. Karlsborg har haft ansvar i den 22:a svenska styrkan och sedan 2001 stödjer det afghanska folket med att skapa fred och säkerhet.

Många Skaraborgare är direkt engagerade i internationella insatser och ännu fler berörda är kvar här hemma - anhöriga, vänner och bekanta till de anställda i Försvarsmakten. Personal från Trängregementet i Skövde utgör för närvarande huvuddelen av personalen i den 25:e Kosovostyrkan och ett 100-tal medarbetare är i återigen på plats i Afghanistan.

Sveriges styrkebidrag i Afghanistan har de senare åren gått från stridande till stödjande säkerhetsinsatser. Huvuduppgiften är numer att stödja och utbilda afghansk armé och polis så att de själva kan ta över säkerhetsansvaret.

Afghanistan har fortsatt stora utmaningar. Samtidigt ser vi den positiva utveckling som våra soldater och officerare bidrar till. Vägar byggs, fler barn kan gå i skola och spädbarnsdödligheten har minskat.

Sverige ska fortsätta göra skillnad. Vi ökar nu utvecklingsstödet och 2014 kommer Afghanistan att vara Sveriges största mottagarland med över en miljard kronor årligen.

Det svenska engagemanget i internationella fredsbevarande insatser går tillbaka ända till 1948. Cirka 100 000 svenska har genom åren deltagit i fredsfrämjande insatser, men insatserna förenas också med risker.

Soldater, sjömän och officerare tar risker varje dag för att hjälpa andra. Sveriges bidrag till internationell fred, säkerhet och utveckling förutsätter att vi tar ansvar för de kvinnor och män som utför insatserna.

Alliansregeringen tog initiativet till den veteranpolitik som Försvarsmakten nu inför för att förbättra stödet till veteraner. Det är fråga om åtgärder såväl i samband med rekrytering av personal, utbildning och förberedelser inför insatsen, som omhändertagande och rehabilitering efter insatsen. Stödet till anhöriga är en viktig del i denna helhetssyn. För en enskild soldat som skadats kan det vara besvärligt att klara alla kontakter med sjukvården, kommunen eller Försäkringskassan. För skadade ska därför Försvarsmakten lämna extra stöd och vägledning.

Skaraborgare bidrar och kommer fortsatt att bidra till fred och säkerhet och soldaterna förtjänar vårt stöd. Vi vill på detta sätt rikta ett varmt tack till alla de män och kvinnor som gjort insatser i fredens tjänst och till alla anhöriga som gjort det möjligt. Er insats är värd stor respekt.

Karin Enström
Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg