Måndagen den 11 juni 2012

Byggande och upprustning av vandringsleder

Under sommaren arbetar natur- och fornvårdslaget i Götene kommun med att rusta upp alla vandringleder på Kinnekulle, bl.a. med nymålade markeringar. Man arbetar även med byggnation av den nya Pilgrims- och biosfärsleden mellan Mariestad och Läckö som skall vara klar nu i juni.