Måndagen den 11 juni 2012

Muralmåleri i Götene centrum

Konstnärerna Ezequiel Frias och Daniel Broman har nu påbörjat muralmålningen på Järnia/ICA-huset utmed Annagatan I Götene.

Målningens tema är "Universiell kommunikation" och kommer att innehålla både mexikanska och svenska element. Budskapet i målningen handlar om det eviga kretsloppet och vårt förhållande till livet och döden.

Målningen beräknas vara klar veckan efter midsommar.

Den första delen av projektet, gång- och cykeltunneln vid Ljungsbacken, är redan klar. Två mytiska figurer vakar nu över de som passerar i tunneln. Här har konstnärerna målat tillsammans med en grupp ungdomar som deltagit på sin fritid.


Text från Götene kommuns hemsida