Tisdagen den 5 juni 2012

Avslag på begäran om att flytta minnessten

Götene kommun vill flytta minnesstenen av Götenes grundare, Carl Johansson, till en mer central plats för att kunna sälja marken. Kammarkollegiet ansåg inte att det fanns skäl att godkänna detta, då överklagade kommunen till förvaltningsrätten som nu också har avslagit begäran. Möjlighet finns att överklaga till ytterligare en instans, kammarrätten.