Fredagen den 1 juni 2012

Bidrag till reparation av ånglok

Skara-Lundsbrunns järnvägar har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet på 400 000 kr till att reparera eldstaden i föreningens ånglok VGJ 29 som gick sönder nyårsafton 2010. Man hoppas att loket skall vara i drift igen sommaren 2014.