Torsdagen den 31 maj 2012

Stor skolträff i Götene nästa år

En nostalgi- och skolträff för de som gått i någon av Götene kommuns skolor på 30-, 40-. 50-. 60- och 70 talet planeras att äga rum i Götene den 11 maj nästa år.

Tidigare har liknande träffar arrangerats 2005, 2007 och 2009 med flera hundra deltagare. På träffen blir det mat, underhållning och något extra. Mer information om detta kommer organisationskommittén att gå ut med under hösten.