Tisdagen den 29 maj 2012

Invigning av naturreservatet Kalvö skärgård i Mariestads kommun

Under 2011 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utöka naturreservatet Kalvö skärgård. Området har också fått en ny skötselplan. Det vill vi fira med en nyinvigning.

Invigningen lördagen den 2 juni är ett samarrangemang mellan Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads Fågelklubb, Sjötorps Samhällsförening, Mariestads kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kalvö skärgård är ett vackert naturområde i Mariestads kommun, beläget i Vänern, norr om Torsö och väster om Sjötorp. Kalvöarna med omgivande öar och skär har höga naturvärden med ett rikt fågelliv. Under sommaren är båtlivet intensivt och många gäster besöker naturhamnarna och de anlagda bryggorna. Fina badställen med klipp- och sandstränder finns på flera av öarna.

–Under de närmaste åren kommer Länsstyrelsen, i samarbete med Mariestads kommun, att genomföra flera stora skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena och friluftslivet i naturreservatet, säger Henrik Roos på Länsstyrelsen. Åtgärderna omfattar bland annat naturvårdsbränning av delar av skogen samt anläggning av nya bryggor.

Invigningsceremonin genomförs söder om bryggan vid Moviken lördagen den 2 juni kl 15:30. Allmänheten hänvisas i första hand till att ta egen båt till Kalvö. Vikingaskeppet Sigrid Storråda avseglar från Sjötorp till invigningen kl 14:30. Föreningen Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle har under Sjötorpsdagarna ordnat så att intresserade kan delta i en utlottning av platser på Sigrid till Kalvö. Vid invigningen kommer Mariestads Fågelklubb att genomföra guidning om fågellivet på Kalvöarna. Mariestads kommun bjuder på förtäring på Kalvö. I händelse av dåligt väder genomförs invigningsceremonin i Sjötorp.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län