2012-05-24 Torsdag

Mark- och miljödomstolen godkänner vindkraftverk i Hällekis

Efter flera överklaganden angående Agrivinds planer på att bygga ett vindkraftverk i Hällekis mellan Paroc och Svenska Foder hamnade ärendet hos Mark- och miljödomstolen, som inte finner någon anledning att ändra kommunens och länsstyrelsen beslut att tillåta Agrivind att sätta upp sitt vindkraftverk.

Enda villkoret är att det inte skall tas i drift förrän den 1 januari 2013 beroende på en gasolcistern i samma område vars tillstånd löper ut sista december i år.

Det finns dock möjlighet att överklaga ärendet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, skriver NLT i dagens nätupplaga.