2012-05-21 Måndag

Hemliga rum 2012 - Besök Karlsborgs hemliga underjordiska rum

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. På Karlsborgs fästning, ett av årets hemliga rum, öppnas Garnisonssjukhuset från 1870 – en plats som stått orörd i 50 år – samt rum och gångar i den annars stängda vallgraven.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst.

- Karlsborgs fästning vid Vätterns strand är ett av Sveriges hemligaste byggen. Den byggdes utifrån en strategi som innebar att försvaret skulle ledas från en stark fästning placerad mitt inne i landet. Karlsborgs fästning skulle vid ett anfall också fungera som Sveriges reservhuvudstad, säger Gunilla Bernspång, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Arbetet med att uppföra fästningen inleddes 1819 och var klart 1866. Med sitt 678 meter långa slutvärn är anläggningen en av Europas längsta byggnader.

Hemligt och svårtillgängligt

Den 26 maj visar Statens fastighetsverk det gamla Garnisonssjukhuset på Karlsborgs fästning. Här har tiden stått still i 50 år efter att sjukhuset stängdes. Även de annars stängda vallgravarna visas under dagen.

- I år visar vi ganska råa och otillgängliga miljöer, platser som en gång var den militära vardagen. En del av våra hemliga rum, däribland vallgravens rum och gångar är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa in ett visst antal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla kan komma in. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

- Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

 1. Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben
 2. Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen
 3. Göteborg: Oscar II fort
 4. Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum
 5. Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort
 6. Boden: Bodens fästning, Södra Åberget
 7. Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö
 8. Uppsala: Uppsala slott, bastionerna
 9. Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd
 10. Gotland: Tingstäde fästning
 11. Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen
 12. Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum
 13. Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen
 14. Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen
 15. Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

Pressmeddelande från: Statens fastighetsverk