Lördagen den 19 maj 2012

Ett lättare liv som mobil- och bredbandskonsument

Som konsument ska det vara lätt att byta abonnemang för mobiltelefoni, bredband och tv. Därför har regeringen beslutat att utreda flera regeländringar som skulle kunna göra mobil- och bredbandskonsumenternas liv lättare.

I en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar myndigheten att regeringen bör överväga att föreslå en lagstiftning om att minska den maximala bindningstiden för abonnemang. PTS pekar också på att det finns starka skäl att begränsa uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang.

Därutöver rekommenderar PTS att de så kallade SIM-kortlåsen, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en utpekad operatör, bör upphöra kostnadsfritt när bindningstiden löpt ut. Även Konsumentverket har i en rapport nyligen pekat på att det finns ett behov av åtgärder som ökar konsumenternas rörlighet.

- Bra mobiltelefoni och bra fasta och mobila bredband ger oss som enskilda medborgare fantastiska möjligheter att förenkla vår vardag och leva ett bättre liv. Samtidigt går utvecklingen på dessa områden snabbt framåt och ny teknik och nya möjligheter utvecklas ständigt. I den verkligheten måste vi som konsumenter ha starka verktyg för att kunna välja de leverantörer vi vill ha. Det ska vara enkelt att vara mobil- och bredbandskonsument i Sverige, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Därför har regeringen nu beslutat utreda vilka konsekvenserna skulle bli om reglerna för bindningstider och uppsägningstider ändrades. Utredningens uppgift blir att utreda hur sådana ändrade regler skulle påverka den enskildes valmöjligheter, konkurrensen på marknaden, vilket mervärde ändringarna skulle innebära för konsumenterna, men också hur regeländringarna skulle kunna påverka investeringarna på marknaden.

- I dagsläget saknas det en helhetsbild över hur ändrade regler skulle påverka konsumentmarknaden. Det ska den nya utredningen undersöka nu, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet