Onsdagen den 16 maj 2012

Planer inför årets första bygdevandring för Kinnekulle hembygdsförening

Den 22 maj 2012 startar den första av de två bygdevandringar som anordnas av Kinnekulle Hembygdsförening i år. Ingrid Dahlberg och Gill Bengtsson från föreningens styrelse har i dagarna testat av den planerade vandringen för att beräkna tidsåtgång och hur många kilometer den blir.

Starten sker vid Såtavallens fotbollsplats, förbi Rödjan och följer leden genom Gröne skog. Genom kalkstensbrottet Mellomskogen fortsätter vandringen, ner mot Råbäcks ålderdomshem vidare mot Bergsbo och upp mot Såtavallen. Vandringen beräknas var 5,4 km och kommer troligtvis att ta minst 2 timmar med paus för kaffe som var och en har med sig. Stundtals kan terrängen vara svårtillgänglig vilket kräver bra skor på fötterna . För de vandrare som inte väljer att gå genom skogen och stenbrottet finns möjlighet att ansluta vid t.ex. f.d. ålderdomshemmet eller vid det planerade raststället i slutet på stenbrottet strax nedanför Medelplana vandrarhem.

I naturreservatet Gröne skog där stenbrottet Mellomskogen ingår finns många arter som är unika bl.a. kalkbräken som endast finns på Kinnekulle i hela Västra Götaland. Det gamla stenbrottet minner om kalkstensbrytningen, detta var det sista stenbrottet under Råbäck som var i gång till 1950-talet.
Under vandringen passeras torp, arbetarbostäder och det gamla ålderdomshemmet förhoppningsvis medverkar deltagare som kan berätta om byggnaderna och människorna som bott där.

Syftet med bygdevandringarna är att sprida kunskap om bygden och dess historia. Vandringarna brukar locka många intresserade inte bara medlemmar i föreningen, alla delar med sig av sina kunskaper. Hur många som tar sig till denna lite längre vandring kring Gröne skog blir svårt att uppskatta men det är en vandring som bjuder på mycket, både naturupplevelser och annat bjuder väderguden på fint kvällsväder blir detta en extra krydda.

Foto: Freddie Wendin
Text: Lena Brodin