Söndagen den 13 maj 2012

xxxxxxxxxxxxxxBILDxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ny delägare i Stampen

Lidköpingspress, som ägs av familjen Hörling, blir ny delägare i Stampen genom att förvärva 14 procent av bolaget.
Säljare är familjen Sven Nordgrén. Familjen Hörling har en lång publicistisk tradition med hemvist i Lidköping, där familjens bolag Lidköpingspress äger NLT.

Samarbetet mellan tidningsfamiljerna Hörling och Hjörne går lång tid tillbaka. Kontakterna mellan Stampen och Lidköpingspress fördjupades i mitten på 90-talet, då tryckningen av NLT flyttades till Göteborg. Sedan 2009 är Lennart Hörling ordförande i Stampens styrelse.

– Jag gläds åt att få fördjupa samarbetet med Lennart Hörling och hans familj. Vi ser på medieutvecklingen och publicistiken på samma sätt. Lennart Hörling är dessutom en kunnig, långsiktigt och mycket engagerad medieägare med lång erfarenhet. Det borgar för ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete mellan Lidköpingspress och Stampen-gruppen, vilket manifesteras i det 25-åriga aktieägaravtal som familjerna Hörling och Hjörne nu ingått, säger Stampen-gruppens huvudägare Peter Hjörne.
Tillsammans med Stampen har Lidköpingspress aktivt drivit på förändringen av svensk landsortspress. Detta har skett genom de gemensamt ägda bolagen, Mediabolaget Västkusten, som bl. a ger ut Hallandsposten, Hallands Nyheter, Bohusläningen och TTELA, och Morgonpress Invest. Morgonpress Invest är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige, där största tidningsverksamheten är VLT, Nerikes Allehanda och Mitt i tidningarna.

I samband med förvärvet av aktierna i Stampen AB säljer Lidköpingspress sina innehav i Morgonpress Invest och Mediabolaget Västkusten till Stampen. Lidköpingspress kvarstår som ägare i tryckerikoncernen V-TAB.

– Resan med Stampen har varit fantastisk. Vårt samarbete är unikt. Som delägare i Stampen ser jag och mina två barn, Annika och Anders Hörling, fram emot ett fördjupat gemensamt arbete i Stampen och inom Stampen-gruppen, säger företrädaren för familjen Hörling och Lidköpingspress Lennart Hörling.

Familjen Nordgrén har varit delägare i Stampen sedan Stampen bildades 1988. Redan 1926, då Harry Hjörne tog över tidningen, var familjen delägare i Göteborgs-Postens Nya AB.
– Familjen Nordgrén har varit mycket lojala, intresserade och bra partners i fyra generationer och i nästan 90 år, säger Peter Hjörne. De har bidragit till den stabilitet på ägarsidan som varit en förutsättning för den dynamiska utvecklingen av Stampen-gruppen.

Sven Nordgrén ser med tillförsikt på Stampens framtida utveckling med familjen Hörling som ny delägare:

– Vi har följt GP och Stampens utveckling under en lång följd av år och är imponerade av koncernens förändring från att ha varit en lokal aktör i Göteborg till att bli en spelare på det nationella planet med internationella ambitioner. Vi är glada över att det är just Lennart Hörling som tar över vår stafettpinne i Stampen. Han kan medier och tidningar och kommer därmed att bidra positivt till Stampens utveckling

Stampen-gruppens koncernchef, Tomas Brunegård, är också positiv till de affärer som nu genomförs.
– Fortsatt stabilitet i ägarkretsen och en enklare och renare koncernstruktur som ett resultat av affären, bidrar till en fortsatt positiv värdeutveckling för Stampen-gruppen, säger Tomas Brunegård.

Lidköpingspress AB ägs av familjen Hörling och är moderbolaget till Nya Lidköpings-Tidningen (NLT), en oberoende liberal morgontidning som utges i Lidköping och västra Skaraborg. Tidningen grundades 1903.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och annonsfinansierade lokaltidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com


Pressmeddelande från: Stampen-gruppen