Lördagen den 12 maj 2012

Fortsatt uppröjning vid dammen i Hällekis

På lördagsförmiddagen var det återigen dags för Hällekis Samhällsförening att fortsätta arbetet att röja upp vid dammen i Hällekis. Tyvärr var det endast åtta personer som kom och hjälpte till denna dag men trots det så fick man en hel del uträttat.

Träd och buskar på den lilla ön togs ner och stora delar av området rensads med trimmer, kvistar och grenar plockades upp. Men det återstår dock en hel del jobb med att ta ner fler träd och rensa upp på marken i området. Men redan nu ser man en klar förbättring, området har blivit betydligt öppnare och ljusare och ser nu mer tilltalande ut än tidigare.