Fredagen den 11 maj 2012

Ny konstinstallation invigd vid Göta kanal

"Rosa eko – inre eld" heter skulpturen av Katarina Norling, som invigdes vid Göta kanal av kulturchef Claes Rydberg, Västra Götalandsregionen. Skulpturen är placerad vid Norrkvarns slussområde på kanalens västgötadel.

Skulpturen är det senast tillkomna konstverket i projektet Visioner vid Vatten, som under flera års tid har givit upphov till en rad permanenta konstgestaltningar längs den historiska vattenvägen och som är ett samarbete mellan AB Göta kanalbolag, kommunerna och regionerna längs Göta kanal.

– Vi tillskapar ett nytt spännande konstverk i Västra Götaland till det samtida kulturarvet Göta kanal, säger Bo Olls, initiativtagare till projektet Visioner vid Vatten. Det betyder nya upplevelser för nya människor som besöker kanalen.

– Göta kanal är en naturupplevelse och de överraskande konstgestaltningarna tillför dessutom besökarna en oväntad kulturupplevelse, säger Anders Donlau, VD i AB Göta kanalbolag. Vi ser fram mot att snart ha ett konstverk i varje kanalkommun.


Pressmeddelande från: Göta kanalbolag AB