Fredagen den 11 maj 2012

Broarna öppnas inte i Lidköping

Ett medborgarförslag om att Järnvägsbron och Rörstrandsbron i Lidköping skulle göras öppningbara är inget som Lidköping s kommun vill vara med att betala då kostnaden inte står i proportion till samhällsnyttan.

Trafikverket har beslutat att Järnvägsbron skall vara stängd då det skulle kosta ca 25 miljoner kronor att renovera bron för att den skulle kunna hållas öppningsbar.

Dessutom anses det inte vara någon större idé att bron skulle kunna gå att öppna då man även skulle få bygga om Rörstrandsbron till en mycket stor kostnad för att få in båttrafiken i stadens centrum.