Torsdagen den 10 maj 2012

Gullspång har bland de dyraste elnätsavgifterna i landet - Skövde billigast

I Mariestad och Töreboda ökar elnätsavgifterna igen. Den här gången är ökningen nästan tio procent, en av de högre höjningarna i landet. Men fortfarande är man inte uppe i Gullspångs nivå. Skövde går motsatt väg och är Sveriges billigaste kommun när det gäller elnätstaxan.

Årets Nils Holgersson-undersökning visar att Gullspång är klart dyrast i regionen och bland de dyrare i landet när det gäller elnätsavgifterna. Med ett pris på 89,9 öre/kwh betalar konsumenterna mer än dubbelt så mycket som Skövdeborna.

Anders Forsberg är ordförande för Hyresgästföreningen Skaraborg och pekar på de stora skillnaderna mellan Skövde, billigast i landet, och näraliggande Gullspång som tillhör de dyrare:

- Där och i Mariestad - Töreboda har invånarna en tung kostnad att bära. Särskilt de senaste vintrarna som varit långa och kalla. Vi gör samma reflektion som i Karlsborg. Det fordras en grundlig genomgång och politisk enighet och vilja för att bromsa och vända trenden med ökade nätkostnader.

- Nu har detta lagreglerats och vi får hoppas att det blir en hjälp för utsatta kommuner. Det är de styrande politikerna som bär ansvar för att få ordning på de nämnda problemen.

Konsumenterna i Mariestad och Töreboda drabbas av rejäla prisökningar, visar rapporten. Hyresgästföreningens Fredrik Marcusson, Mariestad, är oroad:
- Elnätsbolagen måste se över sina prisbilder. Det är orimligt dyrt i Gullspång, och med de prisökningar som drabbat Mariestad och Töreboda är de snart bland de allra dyraste. Vi måste bryta den utvecklingen, och det är en uppgift för både elnätsbolagen och för politikerna.

Kommuner med högst elnätskostnad i länet

1. Gullspång 89,9 öre/kWh inkl moms
2. Karlsborg 84,2 öre/kWh inkl moms
3. Orust 82,4 öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst elnätskostnad i länet

1. Skövde 40,3 öre/kWh inkl moms
2. Lidköping 49,6 öre/kWh inkl moms
3. Mölndal 50,4 öre/kWh inkl moms

Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg