Torsdagen den 10 maj 2012

Widegren (M) ny ordförande i NATO-delegationen

Cecilia Widegren (M), personvald riksdagsledamot Skaraborg, Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare, utses under torsdagen av Sveriges Riksdag till ny ordförande för den svenska NATO-delegationen.

- Jag är glad över att erhålla förtroendet att leda den svenska NATO-delegationen, säger Cecilia Widegren (M ).

Sedan 1968 fungerar NATO:s parlamentariska församling som ett forum för parlamentariker från NATO:s medlemsländer. Den svenska delegationen är sedan 2003 associerad medlem i församlingen som behandlar försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

- Sverige är en mycket aktiv och önskvärd partner i NATO. Detta gör att vår politiska närvaro är viktig. För Försvarsmaktens del som får riksdagens uppdrag att verkställa internationella insatser och övningar, spelar den politiska närvaron viktig roll. Det är viktigt att vi som aktiva svenska politiker stödjer våra svenska soldater, sjömän och officerares insatser i t ex KFOR, Kosovo, ISAF-styrkan i Afghanistan och Unified Protector i Libyen, för att nämna några aktuella bidrag till fred och säkerhet.

- Sveriges medverkan i NATO:s politiska församlingar har stor betydelse för Sveriges medverkan inom ramen för Partnerskap för Fred.

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen