Måndagen den 7 maj 2012

Ta väl hand om dina katter

Länsstyrelsen i Västra Götaland jobbar för katten. Under 2012 genomförs en särskild informationsinsats till de djurägare som även har ladugårdskatter. Syftet är att höja kattens status och undvika förvildade katter.

Från och med den 7 maj och fram till årets slut kommer Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter att, i samband med kontroll av andra verksamheter, informera om vad katter har behov av för att må bra. Kontroll kommer även att göras om kontrollanten ser uppenbara brister i katthållningen. Tänk på att om du matar en katt kan den anses vara din.

Ett informationsblad har tagits fram med riktlinjer för kattens skötsel och omsorg:

  • Tillsyn två gånger per dag
  • Håll reda på hur många katter du har
  • Katter utan ägare far illa
  • Begränsa antalet kattungar
  • Du behöver tillstånd om du har många katter
Ta väl hand om dina katter

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län