Måndagen den 7 maj 2012

Stor europeisk satsning ska förebygga och upptäcka hudcancer

Fler människor i Sverige dör av hudcancer än i trafikolyckor. Idag, den 7 maj är det Euromelanoma Day, som är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer.

De flesta av oss har både leverfläckar och andra prickar lite här och var på kroppen och funderar inte så mycket över det. Men hur är det egentligen, behöver man vara orolig över hudförändringar och låta en läkare titta på dem?

– Man bör absolut ha koll på sin hud och vid förändringar uppsöka läkare, säger Eva Johansson, hudläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Idag den 7 maj är det Euromelanoma Day, en dag som sätter fokus på att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Syftet med projektet är:

  • Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det
  • Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.
  • Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solens UV strålar
  • Att erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.
Med anledning av det arbetar läkarna på hudmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset idag med förbokad tidsbeställd mottagning för att bedöma misstänkta hudförändringar och födelsemärken hos drygt 200 patienter som är över 18 år.

Det har de senaste decennierna varit en stadig ökning av hudcancer och det beror till stor del på våra solvanor.

– Vi här uppe i Norden är ett soltörstande folk och vi bara längtar till sol och värme och då är det lätt att man struntar i riskerna med ett oförsiktigt solande, säger Eva Johansson.

Solens UV strålar är den enskilt viktigaste yttre faktorn till uppkomst av hudcancer. Sambandet anses lika starkt som det mellan rökning och utveckling av lungcancer.

Störst risk för skador är det om man bränner sig i solen. Hudens celler byts ut efter hand, men en uppkommen skada på arvsmassan i cellerna överförs till de nya cellerna och om kroppen inte klarar att reparera skadan kan cancer utvecklas på sikt. Det betyder också att många av dem som får hudcancer idag, kan ha bränt sig redan i barnaåren eller kan ha solat mycket, länge och fel under många år.

Hudcancer är ett samlingsnamn för tre olika tumörsjukdomar som utgår från celler i huden:

Malignt melanom är den allvarligaste typen av hudcancer som obehandlad kan sprida sig och ge dottertumörer i andra delar i kroppen. Förra året fick 2800 patienter diagnosen och 470 dog i sjukdomen. Cancerformen är ovanlig hos personer under 20 år men förekommer sedan i alla åldersgrupper.

Basaliom är den vanligaste typen av hudcancer och den mest beskedliga sorten. Den växer enbart i huden och sprider sig inte till andra delar av kroppen, vilket betyder att i princip alla med basaliom blir friska efter behandling.

Skivepitelcancer uppstår oftast i de lite äldre åldersgrupperna med kroniskt solskadad hud. Personer som vistas utomhus mycket löper större risk att drabbas än personer som oftast vistas inomhus. Tumören sitter oftast ytligt i huden och är lätt att avlägsna kirurgiskt. Spridd sjukdom är ovanligt.

Hur ska man skydda sig?

Det bästa man kan göra i förebyggande syfte är enligt Eva Johansson att se till att ta det försiktigt med solandet och inte bränna huden. Solkrämer ska ses som ett komplement. Det skyddar, vid rätt smörjteknik, bra mot solens UVB strålar men sämre mot UVA strålarna. Det är därför inte alls det pålitliga skydd mot UV-strålning som de kanske framställs som. Snarare kan de skapa en falsk trygghetskänsla som gör att man fortsätter vistas i solen även då huden har fått en för hög UV-dos och skinnet blivit rött och börjar strama. Huden bör i stället skyddas med hjälp av kläder som ger ett betydligt bättre skydd. Barn är särskilt känsliga.

– Se till att sola med måtta, undvik gärna solen mitt på dagen, mellan kl 11-15, och håll koll på förändringar i huden, är Eva Johanssons råd. Får du fläckar eller prickar som ändrar färg, struktur eller börjar klia, eller blöda, sök läkare och få prickarna kollade. Det kan rädda liv.

D-vitaminproduktion och solning

De sista åren har man alltmer uppmärksammat D-vitaminets viktiga funktion. Eftersom solen är en viktig källa för vår produktion av D-vitamin förekommer det att man möter folk som blivit mer oförsiktiga med att skydda sig. Men faktum är att endast 15-20 min i solen för en ljushyad nordbo räcker för att ge en tillräcklig D-vitaminproduktion.


Pressmeddelande från: Lisa Klang/Sahlgrenska Universitetssjukhuset