Fredagen den 4 maj 2012

9 500 000

Igår, torsdagen den 3 maj, var en milstolpe i svensk historia då vi passerade 9,5 miljoner invånare.

Sedan den 12 augusti 2004, då vi passerade 9 miljoner, har den årliga folkökningen varierat mellan 36 000 och 84 000 personer. Den snabbaste ökningen från miljon till miljon skedde mellan 1950 och 1969 när folkmängden ökade från 7 till 8 miljoner. Den ökningen tog 19 år. Inom ett decennium beräknas folkmängden nå 10 miljoner. Om så blir fallet kommer denna ökning från miljon till miljon att bli den snabbaste som skett i Sveriges historia.

Folkmängd över tid

Dagens folkökning består till två tredjedelar av ett invandringsöverskott. Troligtvis är därmed person 9 500 000 någon som flyttar hit från utlandet.

Folkmängden 1749–2012-05-03

Definitioner och förklaringar

För att uppskatta dagen då folkmängden når 9,5 miljoner har vi följt de dagliga uppdateringarna av befolkningsregistret. Statistiken tar därmed inte hänsyn till sena aviseringar och kan komma att skilja sig från den månadsstatistik som tas fram.

Prognosuppgiften om den framtida befolkningen avser prognosen som gjordes under 2011. En uppdaterad prognos publiceras den 22 maj.


Pressmeddelande från: Statistiska centralbyrån