Torsdag den 3 maj 2012

xxxxxxxxx

Stenkonst på Vårrundan

För första gången under den årligen återkommande Vårrundan öppnar stenkonstnären Sten Limmergård sin verkstad på prästgården Österplana för besökare och man får tillfälle att se vad som kan skapas av den vackra kinnekullestenen.

Stenen bildades för ca. 470 miljoner år sedan i havet söder om ekvatorn. Tiden för att bilda 1 cm kalksten var ca. 13 000 år. Då kalkstenen bildads saknades landlevande djur och växter helt, medan djurlivet i havet var rikligt. Vanliga fossil i kalkstenen är cystoider, även kallade kristalläpplen och ortoceratiter, en bläckfisk som kunde bli två meter lång. Ibland ombildades mjukdelarna i bläckfiskarna till tjockflytande olja - till förtret för en konsthantverkare.