Måndagen den 30 april 2012

Stina Lundbäck berättar om Lundsbrunn

Stina Lundbäck berättar om Lundsbrunn med utgångspunkt från sin bok "Lundsbrunn - en skymt av det som var - en glimt av det som är".

Mer än någon annan är Stina Lundbäck en levande uppslagsbok när det gäller Lundsbrunn, dess historia och utveckling samt inte minst Lundsbrunns kurort med anor från tidigt 1700-tal.

Biblioteket, måndag den 7 maj, kl 19.00. Fri entré.