Måndagen den 30 april 2012

Flytvästdepån flyttar till Medborgarkontoret

Kommunens flytvästdepå flyttar till Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Tidigare fanns den på Räddningstjänsten.

- Den nya placeringen av flytvästarna innebär att medborgare får bättre tillgång till att hyra dem. Medborgarkontoret har mer öppet och har även öppet hela sommaren säger Gun Johansson, informatör på Götene kommun.

Det finns västar i alla viktklasser både för barn och vuxna. Hyran är 20 kronor per vecka. Pengarna används till reparationer och inköp av nya västar.


Pressmeddelande från: Götene kommun