Torsdagen den 26 april 2012

Alkoholservering på särskilda boenden

Det blir tillåtet att servera alkohol till en boende och besökare på särskilda boenden som har måltidsservice. Regeringen har idag beslutat utfärda lag om att tillåta detta. Regeringen föreslår riksdagen att lagändringen får träda ikraft den 1 juni i år.

-Med lagförslaget bejakar vi värdegrunden för äldreomsorgen som säger att den enskilde ska mötas med respekt för sina val, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

-Vårt förslag skingrar även den osäkerhet som rått om vad som gäller beträffande alkoholservering på särskilda boenden.


Pressmeddelande från: Socialdepartementet