Måndagen den 24 april 2012

”Kulturresan” vinnare i Riksbankens formgivningstävling om Sveriges nya sedlar

Göran Österlund, grafisk formgivare och gravör har vunnit Riksbankens formgivningstävling om Sveriges nya sedlar. Hans bidrag ”Kulturresan” blir den konstnärliga utgångspunkten till de nya sedlarna som troligen kommer ut 2015.Riksbanksfullmäktige har beslutat att bidraget ”Kulturresan” ska vara den konstnärliga utgångspunkten för Sveriges nya sedlar. I april 2011 fattade riksbanksfullmäktige beslut om motiven på de nya sedlarna. Därefter inleddes en tävling om att utforma sedlarna. En jury har sedan arbetat med att gå igenom de inkomna bidragen och har utsett Göran Österlunds bidrag ”Kulturresan” till vinnare.”Det har varit en svår men stimulerande uppgift att utse vinnaren. Samtliga tävlande har lämnat ambitiösa och väl genomarbetade förslag, men vi fastnade till slut för ”Kulturresan”, säger Peter Egardt, fullmäktigeledamot och ordförande i juryn. ”Helhetsintrycket är en vacker och användarvänlig sedelserie som bygger på en väl avvägd balans mellan nyskapande och svensk sedeltradition.”Av juryns motivering framgår att bidraget är en väl sammanhållen sedelserie med ett gemensamt formspråk där bak- och framsidorna samspelar på ett tydligt och harmoniskt sätt. Juryn anser också att porträtten tar upp ett välgörande stort utrymme på sedlarnas framsida och lämpar sig väl för gravyren. Baksidorna är klara och tydliga och motivvalen framstår som typiska för landskapen.”Kulturresan är ett förslag på ny sedelserie som för våra sedlar in i 2000-talet via 1900-talets kulturpersonligheter. Tanken är att låta sedlarna ta oss på en resa från Öresundsbron i söder till Treriksröset i norr”, säger vinnaren Göran Österlund.

Vad händer nu?

Det vinnande förslaget är den konstnärliga utgångspunkten för Sveriges nya sedlar. Det betyder att sedeldesigners nu kommer att anpassa det vinnande förslaget till färdiga sedlar. Bland annat ska sedlarna förses med säkerhetsdetaljer. De färdiga sedlarna kan därför komma att skilja sig från det vinnande förslaget. Sedlarna kommer troligen att introduceras 2015.

Samtliga bidrag i formgivningstävlingen kommer även att presenteras på Kungl. Myntkabinettet från den 4 maj. Där kan man ta del av hur konstnärerna har tänkt när de har formgivit sedlarna och få veta mer om de nya sedlarna.


Pressmeddelande från: Sveriges Riksbank