Måndagen den 24 april 2012

Trafikverket presenterar studie om E20 genom Västra Götaland

Trafikverket har gjort en studie av de olycksdrabbade delsträckorna på E20 genom Västra Götaland och undersökt olika alternativ för utbyggnad med syfte att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet. Studien ska fungera som ett underlag till kommande nationell infrastrukturplan.

Fem delsträckor på E20 i Västra Götaland saknar mötesfrihet och finns inte med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Därför har Trafikverket gjort en utredning som kallas ”Åtgärdsvalsstudie E20 genom Västra Götaland”. Studien är gjord i samverkan med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i norra länsdelen.

Trafikverket presenterar resultatet av studien nu på torsdag.


Pressmeddelande från: Trafikverket