Måndagen den 24 april 2012

Ungdomar i Skaraborg har möjlighet att bli sin egen superkock

Under vecka 32 kan elever som går i 9:an eller är gymnasieelever lära sig mer eller utveckla sina kokkonster! Veckan börjar med studiebesök hos producenter där ungdomarna får veta allt om hur råvaran produceras och även träffa entreprenörer på landsbygden.

Resten av veckan kommer att bestå av matlagning varje dag där kursdeltagarna får bekanta sig med recept baserade på råvaror såsom kött, grönsaker, fisk, mjölk och ägg. Kursen genomförs av Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Falköpings kommun, LRF:s kommungrupp, Skaraborgs potatisodlare, Falköpings mejeri och Studieförbundet Vuxenskolan.

Matkursen kommer att hållas på Kyrkerörsskolan i Falköping. Den finansieras tack vara medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Östra Skaraborg.


Pressmeddelande från: Hushållningssällskapet