Måndagen den 23 april 2012

Gatorna i Hällekis sopas

Efter vintern är vägarna i Hällekis fyllda med sand och grus, idag har arbetet med att sopa rent påbörjats i samhället och snart är det rent och fint på våra gator igen.