Fredagen den 20 april 2012

Fler indragna studiebidrag efter skärpta skolkrutiner

Fler elever på gymnasiet har fått sina studiebidrag indragna sedan CSN skärpte rutinerna för ogiltig frånvaro den 1 januari 2012. Totalt handlar det om en ökning på drygt 900 personer första kvartalet 2012, jämfört med samma period förra året.

Under de tre första månaderna 2012 har 5 085 elever fått sina studiebidrag indragna på grund av skolk. Motsvarande siffra för samma period förra året var 4 171 personer. Det totala antalet elever som läser på gymnasiet har minskat 2012, jämfört med 2011.
- Antalet elever som rapporterats för ogiltig frånvaro har ökat under ett antal års tid. Vi bedömer ändå att den här ökningen hänger samman med CSN förändrade rutiner från årsskiftet, säger Klas Elfving pressekreterare vid CSN.

Högre närvaro generellt

Före årsskiftet var riktlinjen att gymnasieskolorna skulle rapportera in skolk i fall en elev varit borta cirka 20 procent under en månads tid. Nya rättsliga avgöranden gjorde att CSN ändrade upplägget.
Nu ska skolorna rapportera skolk om frånvaron är mer än några timmar under en månad, och inte är av engångskaraktär. Det är skolan som avgör om frånvaron är giltig eller ogiltig.
- Efter årsskiftet har vi fått indikationer om att närvaron höjts generellt ute i skolorna. Det har visat sig i våra handläggares kontakter med skolornas personal, säger Klas Elfving.

Siffrorna som CSN nu presenterar är en första bild över utvecklingen sedan den nya rutinen infördes. Den samlade bilden blir klar först efter läsårets slut.
- Vi kommer att följa utvecklingen noggrant. Det är först längre fram när alla skolkare rapporterats in och beslutats som vi kan dra mer noggranna slutsatser, säger Klas Elfving.
Läsåret 2010/11 fick 16 200 elever på landets gymnasieskolor studiebidraget indraget på grund av skolk. Det motsvarade 4,3 procent av alla gymnasiestuderande.

Fakta skolkrapportering

Det här händer när skolan rapporterar in en elev som skolkar till CSN:

  • CSN får in en rapport från skolan om att en elev skolkar.
  • CSN skickar ett brev till eleven eller vårdnadshavare och informerar om de uppgifter som skolan skickat in.
  • Eleven eller vårdnadshavaren har sex dagar på sig att komma med synpunkter om de inte tycker att skolans uppgifter stämmer.
  • CSN fattar ett beslut och stoppar fortsatta utbetalningar.
  • Om eleven kommer tillbaka till heltidsstudier, drar CSN av det studiebidrag som kan ha betalats ut felaktigt på grund av skolk från kommande utbetalningar för läsåret.
  • Om eleven inte kommer tillbaka till heltidsstudier återkräver CSN de pengar som betalats ut felaktigt. Då behöver skolan skicka in ett underlag som styrker den otillåtna frånvaron i förhållande till undervisningstiden.
Pressmeddelande från: CSN