Torsdag den 19 april 2012

Så skyddar du hunden mot vildsvinsattack

Risken för att din hund skadas av vildsvin har ökat på senare år. Varje månad kommer tiotals fall in till försäkringsbolaget If där hundar har skadats av vildsvin. För att undvika att din hund råkar illa ut tipsar If om skyddsväst och att inte låta hunden springa lös sent på kvällen då vildsvinen är som mest aktiva.

Antalet hundar som skadats av vildsvin har ökat de senaste åren. Orsaken är att vildsvinstammen växt kraftigt på flera håll i landet. Enligt Svenska Jägareförbundet har stammen fördubblats på bara några år.

– Vi ser en tydlig ökning i antalet ärenden där hundar skadas av vildsvin. Framför allt handlar det om jakthundar, men även sällskapshundar råkar ibland illa ut, säger Jenny Stenberg, djurspecialist på If.

Ett vildsvin som blir överraskat eller känner sig hotat kan försvara sig kraftfullt med snabba utfall. Många hundägare är ovana vid att tänka på faran med vildsvin och oroar sig ofta mer för rovdjur. Men faktum är att vildsvin orsakar betydligt fler dödade och skadade hundar än rovdjur, som exempelvis varg.

– Bor man i ett område med vildsvin är det viktigt att man som hundägare vet vad man bör göra för att minimera risken för att hunden ska skadas, säger Jenny Stenberg.

Så skyddar du din hund mot en vildsvinsattack

  • Använd skyddsväst till hunden.
  • Släpp inte hunden i områden med tät vegetation, som vassar, grantätningar och spannmålsfält. Där ligger ofta vildsvinen och hunden hinner inte alltid undan om de anfaller.
  • Vildsvin är nattaktiva. Undvik att släppa din hund lös sent på kvällen om det finns vildsvin i området.

De vildsvinstätaste områdena i Sverige är:

  1. Skåne
  2. Kronoberg
  3. Södermanland

Fakta om vildsvin

Var i princip utrotad i Sverige fram till 1970-talet. Stammen har därefter växt kraftigt i södra Sverige. Ett vuxet vildsvin är ca 1 m högt och 1,5 m långt. Suggor kan väga upp till 100 kg. Galtar kan bli hela 200 kg tunga. Den äldsta suggan leder vildsvinsgruppen, som kan vara stor. Galtarna lever som enstöringar. En vuxen hona får 5-6 kultingar per år. En studie i Sörmland visade på fördubblad population på sex år, trots avskjutning
(Källa: Svenska Jägareförbundet, artpresentation Vildsvin).

Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If