Torsdag den 19 april 2012

200 nya jobb inom den teknikorienterade industrin i Norra Skaraborg

Vi läser dagligen om den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige i allmänhet och i Norra Skaraborg i synnerhet. I Töreboda och Gullspång ligger ungdomsarbetslösheten på nästan 30 %. Detta är ett gigantiskt problem, såväl för den enskilde individen som för samhället i stort. Problemet är en realitet men finns det ett hot så finns det också en möjlighet. Inom några år kommer stora grupper av 50-talister att gå i pension och om de inte kan ersättas kommer stora delar av vårt näringsliv och därmed även våra kommuner att få problem.

Inom 3-5 år behöver de teknikorienterade industriföretagen i norra Skaraborg nyanställa över 200 personer. Det råder brist på utbildad arbetskraft och de ungdomar som idag väljer att satsa på industriteknisk utbildning kan se fram emot att ha flera jobb att välja på när de efter tre år är färdiga med sin gymnasieutbildning.

Det finns alltså möjligheter till en ljus framtid för våra ungdomar, bara de satsar på att utbilda sig inom de områden där jobben finns. Exempel på sådana områden är de teknikorienterade industriföretagen. Till dessa jobb finns även utbildningen på nära håll, dvs man kan bo kvar hemma och hålla ner kostnaderna. ”Men man måste också tänka på att en utbildning är en investering för framtiden och är därför väl värd att satsa på – såväl ekonomiskt som tidsmässigt och även om man måste bo och studera på annan ort” säger Claes-Henrik Martinsson, ordförande för Företagarna Mariestad och Teknikcollege Skaraborg. ”För den som saknar utbildning kommer alltid att vara sist in och först ut när konjunkturen svänger”, fortsätter Claes-Henrik.

Över 30 industriföretag i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Götene har nu gått samman i en gemensam, helt unik informationskampanj och satsar 100 000 kr för att få ungdomar i Norra Skaraborg att välja Industriteknisk utbildning. Inför omvalsperioden till gymnasiet, 15 april till 15 maj kommer företagen att gå ut till elever i åk 9 och informera om vilka möjligheter som finns samtidigt som man bjuder in till en stor träff på Vadsbogymnasiet den 24 april där möjlighet finns att också boka studiebesök på respektive företag.

Daloc i Töreboda är ett av samarbetsföretagen som deltar i kampanjen. De har behov av ny personal under de närmaste åren och så här säger Pelle Gunnarsson, Teknikansvarig vid Daloc Futura AB:
- I en allt mer automatiserad tillverkning ställs höga krav på våra medarbetare, nu och i framtiden. Detta ställer höga krav på kvalité och innehåll i deras indu­stritekniska grundutbildning. Därför är vi som före­tag en aktiv samarbetspartner till Teknikcollege vid Vadsbogymnasiet. Genom att rekrytera medarbetare från Industritekniska programmet vet vi att vi får till­gång till välutbildade och motiverade medarbetare. Och de får ett bra jobb.


Pressmeddelande från: DALOC