Onsdag den 18 april 2012

Svenska föräldrar plågas av dåligt samvete - vill leka mer med sina barn

En majoritet av alla föräldrar tycker att de leker för lite med sina barn. Trots att över hälften av alla föräldrar uppger att de leker mer med sina barn än vad deras egna föräldrar gjorde, så upplevs det inte som tillräckligt.

Leker du tillräckligt med ditt barn? Svaret är negativt eller osäkert från mer än av hälften av alla föräldrar i en nyligen genomförd undersökning av YouGov på uppdrag av Mattel.

- Det finns en motsättning hos småbarnfamiljer idag. Föräldrar är väldigt fokuserade på sina barns behov samtidigt som de känner sig otillräckliga. Att många föräldrar idag känner sig mer stressade i både jobbet och på fritiden, gör att de upplever att de spenderar för lite kvalitetstid med sina barn, säger barnpsykologen Hanna Thermaenius.

Det är särskilt föräldrar till äldre barn som önskar att de kunde ägna mer tid åt gemensamma aktiviteter. 44 procent av föräldrarna till barn mellan 8-12 år svarar att de inte leker tillräckligt med sina barn. För föräldrar med barn mellan 2-7 år är siffran 42 procent och för föräldrar med barn mellan 0-3 år, är siffran nere på 31 procent.

- Föräldrar ska undvika att ha dåligt samvete över att de inte spenderar tillräckligt mycket tid med barnen utan istället fokusera på att skapa närhet och interaktion under den tid man faktiskt har tillsammans, fortsätter Hanna Thermaenius.

Föräldrar önskar mer kreativ lek framför TV-tittande med sina barn

Hälften eller över hälften av alla föräldrar önskar att de spenderade mer tid på kreativa och kulturella aktiviteter som att rita och pyssla (51 procent), högläsning (56 procent), och laga mat (58 procent). Det föräldrar i mindre grad vill ägna tid åt med sina barn är att se på TV och film (21 procent) samt spela data- och onlinespel (22 procent).

Mattel som ligger bakom undersökningen, bekräftar ett ökat intresse för just kreativ lek.

- Vi ser en trend i att föräldrar och barn efterfrågar produkter som tillåter interaktion och umgänge mellan generationer. Det kan handla om att vara kreativa och pyssla men också att tillsammans leka med dockor och skapa fantasivärldar, säger Martin Bang, nordisk marknadschef på Mattel.


Pressmeddelande från: Mattel